The Lighthouse Family เตรียมลงจอบ้านหลังใหม่ PPTV HD ช่อง 36

The Lighthouse Family (2020) รายการที่นำเสนอ Life Style ของครอบครัว มีสมาชิก ที่เราคุ้นกันดี อย่าง “ครอบครัวรัตนเวโรจน์ พ่อจอห์น แม่นุช จัสติน และ สกาย มาพร้อมกับบรรยากาศใหม่ๆ ทั้งสมาชิกที่โตขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้น แต่ครั้งนี้สมาชิกทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (disruption) ของโลกยุคดิจิทัล 

The Lighthouse Family จะพาทุกครอบครัวไปพบกับความสนุกสนานและความบันเทิง สอดแทรกสาระความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จากต้นกำเนิดมาสู่ปัจจุบันไปจนถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในอนาคตอันใกล้ ทำให้ครอบครัวได้เรียนรู้และตระหนัก เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแรงบันดาลใจในการแนะนำครอบครัวได้อย่างชาญฉลาด สร้างสรรค และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

เพราะเราเชื่อว่าการอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพียงแค่การปรับตัว แต่ต้องประกอบด้วยสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหนียวแน่น เพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน และยังสามารถมองวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อจะต่อยอดการดำเนินชีวิต ให้กับทุกครอบครัว