NEW UPDATE

The Lighthouse Family (2020)รายการที่นำเสนอ Life Style ของครอบครัว มีสามาชิกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง “ครอบครัวรัตนเวโรจน์”
พ่อจอห์น แม่นุช จัสติน และ สกาย มาพร้อมกับ บรรยากาศใหม่ๆ
ครั้งนี้สมาชิกทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (disruption) ของโลกยุคดิจิทัล

MA-NUCH-MAE

The Lighthouse Family (2020)รายการที่นำเสนอ Life Style ของครอบครัว มีสามาชิกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง “ครอบครัวรัตนเวโรจน์”
พ่อจอห์น แม่นุช จัสติน และ สกาย มาพร้อมกับ บรรยากาศใหม่ๆ
ครั้งนี้สมาชิกทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (disruption) ของโลกยุคดิจิทัล