Month: June 2020

The Lighthouse Family ep.12 (Online Learning)

สำหรับเพื่อนผู้ปกครองทุกท่านครับ รวมถึงคุณครูที่ทุ่มเททุกคน  ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีจะคู่ขนานกันไป การรู้เท่าทันและช่วยกันปรับแก้ไขให้เกิดประโยชน์กับลูกของเรานั้น  เป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมมือกันได้ ในส่วนครอบครัวเราก็ทำหน้าที่โดยการผลิตเป็นสื่อและส่งต่อกันไป The Lighthouse Family เป็นรายการโทรทัศน์ สำหรับทั้งครอบครัวที่อยู่ทาง PPTV HD 36 และกำลังจะย้ายไปอยู่เวลาเดิมของเราในวันอาทิตย์เวลา 08.30 ถึง 09.00 และยัง ออนไลน์ให้ได้ติดตามทุกสัปดาห์ วันนี้ แชร์ Link หัวข้อเรื่องการเรียน ออนไลน์ และการปรับตัวของครอบครัว รัตนเวโรจน์ เพื่อให้เห็นแนวทาง และเป็นตัวอย่างอันนึงที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนา การเพิ่มภูมิคุ้มกันทางด้าน เทคโนโลยีให้กับครอบครัว ( Digital Vaccine ) To Parents like us and kind teachers.  Having the knowledge to know the pros and cons from the usage  of technology is …

The Lighthouse Family ep.12 (Online Learning) Read More »